WOJTAN KANCELARIA.PL

Sprawy rodzinne prowadzone przez naszą Kancelarię to m.in.:

       Sprawy małżeńskie jak np. :

- o zezwolenie na zawarcie małżeństwa;

- unieważnienie małżeństwa;

- o rozwód i separację;

- o podział majątku wspólnego małżonków;

- o zasądzenie alimentów na rzecz jednego z małżonków;

- itp.

      Sprawy pomiędzy rodzicami a dziećmi , np. :

            - o zasądzenie/podwyższenie/obniżenie alimentów na dziecko;

- o ograniczenie/zawieszenie/ pozbawienie władzy rodzicielskiej;

- ustalenie/ograniczenie/ zakazanie kontaktów z dzieckiem;

  - ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa;

- przysposobienie, opieka i kuratela;

- itp.

Sprawy spadkowe prowadzone przez naszą Kancelarię to sprawy m.in. :

- o stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku;

- o zabezpieczenie spadku;

 -o zachowek;

 - o przyjęcie/odrzucenie spadku;

     - o zwolnienie wykonawcy testamentu;

     - o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia;

 - o stwierdzenie nieważności testamentu

 - itp.