WOJTAN KANCELARIA.PL

W zakresie prawa karnego bierzemy udział w postępowaniu przygotowawczym oraz występujemy przed sądem w charakterze obrońcy oskarżonego / pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego. Ponadto sporządzamy pisma inicjujące postępowanie, m.in.  zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa jakteż prywatny akt oskarżenia. Udzielamy również indywidualnych  porad prawnych z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń.