WOJTAN KANCELARIA.PL

W ramach prawa gospodarczego Kancelaria prowadzi pełną obsługę prawną przedsiębiorców zarówno w zakresie innych spraw cywilnych, jak i m.in.:

- sporządzanie aktów założycielskich spółek prawa handlowego;

- sporządzanie umowy spółki cywilnej ;

- reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym;

- występowanie przed sądami powszechnymi w sprawach m.in.:

·        uchylenie uchwały bądź stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia wspólników spółki z o.o.

·        powództwo przeciwko członkom zarządu za zobowiązania spółki z o.o.

·        pozew o dokonanie dopłat;

·        powództwo o wystąpienie wspólnika ze spółki;

·        powództwo o ustalenie wartości bilansowej akcji

·        itp.

Udzielamy również indywidualnych porad prawnych jak też sporządzany opinię prawną z ww. zakresu .