WOJTAN KANCELARIA.PL

Z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego prowadzimy sprawy m.in. :

- o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu wypadków komunikacyjnych, błędów medycznych itp.

- o zniesienie współwłasności nieruchomości;

- o zapłatę z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania;

- o zasiedzenie;

- o naruszenie posiadania;

- o ochronę dóbr osobistych;

- wydanie rzeczy ( ruchomości i nieruchomości);

- o rozgraniczenie;

- o ustalenie istnienia lub nieistnienia  prawa ;

- z zakresu postępowania egzekucyjnego;

- wieczystoksięgowe;

- itp.

Prowadzimy kompleksową obsługę prawną zarówno na etapie postępowania przedsądowego jak i przed sądami powszechnymi. Ponadto zajmujemy się m.in.sporządzaniem umów cywilnoprawnych, opinii prawnych oraz udzielamy indywidualnych porad prawnych.