WOJTAN KANCELARIA.PL

   KANCELARIA WOJTAN


prawo cywilne

Z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego prowadzimy sprawy m.in. :

- o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu wypadków komunikacyjnych, błędów medycznych itp.

- o zniesienie współwłasności nieruchomości;

- o zapłatę z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania;

- itp.


CZYTAJ WIĘCEJ


PRAWO RODZINNE I SPADKOWE

 Sprawy rodzinne prowadzone przez                  naszą Kancelarię to m.in.:

              Sprawy małżeńskie jak np. :

- o zezwolenie na zawarcie małżeństwa;

- unieważnienie małżeństwa;

- o rozwód i separację;

- o podział majątku wspólnego małżonków;

- o zasądzenie alimentów na rzecz jednego z małżonków;

- itp.


CZYTAJ WIĘCEJ


PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH.

Sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych prowadzone w Kancelarii to przede wszystkim sprawy :

- o ustalenie istnienia bądź nieistnienia stosunku pracy i związane z tym roszczenia m.in. o przywrócenie do pracy czy też odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę;

-


CZYTAJ WIĘCEJ


PRAWO GOSPODARCZE.

W ramach prawa gospodarczego Kancelaria prowadzi pełną obsługę prawną przedsiębiorców zarówno w zakresie innych spraw cywilnych, jak i m.in.:- sporządzanie aktów założycielskich spółek prawa handlowego;

sporządzanie umowy spółki cywilnej         itp.

Udzielamy również indywidualnych porad prawnych jak też sporządzany opinię prawną z ww. zakresu .

CZYTAJ WIĘCEJ 


PRAWO KARNE.

W zakresie prawa karnego bierzemy udział w postępowaniu przygotowawczym oraz występujemy przed sądem w charakterze obrońcy oskarżonego / pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego. Ponadto sporządzamy pisma inicjujące postępowanie, m.in.  zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa jak też 

prywatny akt oskarżenia. Udzielamy również indywidualnych  porad prawnych z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń.

CZYTAJ WIĘCEJ


PRAWO ADMINISTRACYJNE.

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu prawa administracyjnego zarówno na etapie postępowania przed organami administracji, Samorządowym Kolegium Odwoławczym jak też przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Świadczymy kompleksową obsługę prawną naszych klientów jak też udzielamy indywidualnych porad prawnych.


CZYTAJ WIĘCEJ